Daňová kancelář Ing. Pavel Hradský

Daňový poradce

Ing. Pavel Hradský

Kompletní služby v oblasti daňového poradenství a vedení účetnictví

Daňová kancelář Ing. Pavel Hradsk´ý

Daňový poradce, člen Komory daňových poradců České republiky, e.č. 00002487

S kolektivem spolupracovníků poskytujeme služby v oblasti daňového poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence, vedení personální a mzdové agendy již od roku 1997. Zastupujeme klienty v jednáních a řízeních s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a ostatními institucemi.

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni jak v oblasti daňové problematiky, tak v oblastech vedení účetnictví a zpracování mezd, aby služby poskytovali vždy podle aktuální legislativy.

Služby poskytujeme v českém, anglickém a ruském jazyce.
Přehled služeb a činností pro naše klienty


 Daňové poradenství

 • Konzultace v oblasti zdanění, a to jak formou ústních konzultací, tak písemných stanovisek

 • Metodické vedení účtáren a ekonomických oddělení velkých firem v oblasti daní

 • Zpracování daňových tvrzení (daňová přiznání, hlášení a podání) ke všem typům daní

 • Komunikace a zastupování klienta při kontrolách finančními úřady, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami

 • Daňová due diligence s přesahem do soukromého práva ( NOZ, ZOK )


 Vedení účetnictví a daňové evidence
 • Zpracování účetních dokladů v rozsahu a členění dle platných předpisů, vedení zákonem stanovených evidencí

 • Kontrola formální správnosti účetních dokladů, kontrola daňové uznatelnosti nákladů

 • Vyhotovení přehledů o stavu hospodaření dle potřeb klientů, předběžný výpočet daně z příjmu, daňová optimalizace

 • Rekonstrukce účetnictví za minulá i běžná účetní období

 • Vypracování roční účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a příprava k účetnímu auditu. Vypracování výroční zprávy,

Mzdová a personální agenda

 • Zpracování mezd, příprava výplatních listin a podkladů k platbám, včetně odesílání měsíčních přehledů.

 • Vedení personální agendy.

 • Metodické vedení účtáren a ekonomických oddělení velkých firem v oblasti

 • Příprava a kontrola pracovně-právních dokumentů.

 • Zastupování při kontrolách správce daně, správy sociálního pojištění, zdravotních pojišťoven a ostatních institucí. Jednání s Úřadem práce při zaměstnávání cizinců a při získávání podpor pro zaměstnavatele.

 • Poradenství a optimalizace zaměstnaneckých benefitů


Kontakty:

Daňová kancelář Ing Pavel Hradský

KDP e.č. 00002487

IČ: 61720348

Sídlo: K. Světlé 488, Zlín 760 01

Kancelář: Zálešná II/3411, 760 01 Zlín

+420 605 241 769

posta@hradsky-dane.cz

Ne: Zavřeno, Po–Pá: 8:00–18:00, So: 10:00–16:00

V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat

Napište nám